top of page
Caută

IGIENIZAREA SUPRAFEȚELOR

Igienizarea suprafețelor este un serviciu efectuat de echipa noastră, tratat cu maximă seriozitate, în special în contextul pandemic actual. În această postare sunt disponibile informații despre modul de funcționare al aparatelor folosite de noi, inclusiv studii efectuate în sistemul medical în care a fost utilizat același principiu de funcționare.

Sistemele generatoare de vapori supraîncălziți sunt folosite pentru realizarea dezinfecției în unitățile de terapie intensivă din întreaga lume. Deși metoda de decontaminare folosită cel mai frecvent în sistemul medical este utilizarea dezinfectanților chimici lichizi, adesea derivați de clor, aceste produse au și dezavantaje – devin toxici pentru personal atunci când sunt utilizați în mod repetat și necesită timp de acțiune îndelungat pentru a fi eficienți – până la 15 minute; în plus, multe microorganisme dezvoltă rezistență la dezinfectanți.

Tehnologia dry-steam este o metodă mai avantajoasă, datorită reducerii consumului de apă, a timpului de lucru și a costurilor alocate curățării. În ultimii ani, tehnologia vaporilor presurizați combinată cu utilizarea lavetelor din microfibră s-a dovedit eficientă pentru curățarea suprafețelor din mediul sanitar (atât cele dure, cât și cele textile), nefiind toxică pentru oameni. Se utilizează aburi supraîncălziți (aproximativ 135 grade Celsius) eliberați sub presiune (aproximativ 8-10 bari) pentru a îndeparta murdăria, apa și produsele contaminante de pe zona de curățare. Suprafețele textile sunt curățate prin aplicare de vapori saturați, ulterior aspirate prin vaccum.

Dezvoltarea generatoarelor portabile de vapori de apă a reprezentat un pas important, fiind mult mai practice, având capacitatea de a dezinfecta eficient suprafețele, inclusiv spațiile greu accesibile; durata de timp necesară pentru curățare este mult redusă, fără existența riscului toxic.

Un studiu recent publicat online în aprilie 2020, efectuat în China, în timpul pandemiei SARS-CoV2 (COVID-19) a utilizat tehnologia cu vapori eliberați la temperaturi înalte (peste 100 grade Celsius) în managementul deșeurilor medicale și a apei reziduale din spitale, pentru stoparea transmiterii microorganismelor în mediu. Căldura latentă eliberată de vapori a degradat microorganismele patogene (inclusiv noul Coronavirus) prin denaturarea proteinelor, urmată de coagulare, ceea ce a dus în final la distrugerea acestora. [1]

Printre primele cercetări, se numară un studiu desfășurat în Italia în 2015, care a evaluat capacitatea sistemului de vapori saturați supraîncălziți de a distruge microorganismele cu rezistență multiplă la medicamente, comparativ cu hipocloritul de sodiu. Astfel de patogeni pot supraviețui timp îndelungat, în ciuda curățării cu dezinfectanți pe baza de clor și pot fi transmiși cu ușurință prin intermediul mâinilor contaminate ale personalului. Concluzia a fost că dezinfecția suprafețelor cu abur uscat (dry-steam) este o metodă practică și eficientă și nu este influențată de prezența materiilor organice (comparativ cu metoda care a folosit hipocloritul de sodiu) [2]

Publicații mai recente (2019) menționează o unitate de terapie intensivă grad III, în care tehnologia cu vapori a fost comparată cu metoda de dezinfecție în două etape (care presupune curățare cu apă și detergent + dezinfecție ulterioară cu hipoclorit de sodiu). Curățarea suprafețelor cu vapori supraîncălziți a fost la fel de eficientă ca și metoda în două etape în ceea ce privește distrugerea microorganismelor cu rezistență multiplă la medicamente. Nu a fost detectată creștere bacteriană ulterioară. Tehnologia dry-steam s-a dovedit a fi mai avantajoasă. [3]

Un alt studiu publicat în AJIC (Jurnalul American pentru Controlul Infectiilor) în 2017, implementat în 2014 într-o unitate de terapie intensiva neonatală, a evaluat beneficiile metodei de curățare folosind tehnologia vapori-microfibră, fără agenți chimici. Eficiența a fost dovedită atât pentru capacitatea de dezinfecție, cât și pentru prevenirea distrugerii componentelor incubatoarelor (altfel afectate de agenții chimici de curățare). [4]

Bibliografie:

[1] Wang J, Shen J, Ye D, et al. Disinfection technology of hospital wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic in China. Environ Pollut. 2020;262:114665. doi:10.1016/j.envpol.2020.114665

[2] Bagattini, M., Buonocore, R., Giannouli, M. et al. Effect of treatment with an overheated dry-saturated steam vapour disinfection system on multidrug and extensively drug-resistant nosocomial pathogens and comparison with sodium hypochlorite activity. BMC Res Notes 8, 551 (2015). https://doi.org/10.1186/s13104-015-1534-9

[3] Oztoprak N, Kizilates F, Percin D. Comparison of steam technology and a two-step cleaning (water/detergent) and disinfecting (1,000 resp. 5,000 ppm hypochlorite) method using microfiber cloth for environmental control of multidrug-resistant organisms in an intensive care unit. GMS Hyg Infect Control. 2019;14:Doc15. Published 2019 Oct 24. doi:10.3205/dgkh000330

[4] Gillespie E, Tabbara L, Scott C. Microfiber and steam for a neonatal service: An improved and safe cleaning methodology. AJIC Correspondence. Volume 45, Issue 1, P98-100. January 01, 2017.

217 afișări0 comentarii
bottom of page